Danh mục: Machine learning

Lập trình Python Machine learning Mojo

Ngôn ngữ lập trình Mojo🔥: Python++ nhanh hơn Python tùy theo tác vụ đến 68.000 lần

Ngôn ngữ lập trình Mojo dù chỉ mới ra mắt chưa được 1 năm, nhưng đến nay đã nhận được sự chú ý của cộng đồng lập trình viên và nhận nhiều phản hồi tích cực. Dù tiếp xúc chưa được lâu, nhưng với những gì cảm nhận được thì đây là một ngôn ngữ […]

Nguyễn Nhân