Thẻ: weex

  • So sánh Vue.js và React.js: một cái nhìn toàn diện

    So sánh Vue.js và React.js: một cái nhìn toàn diện

    So sánh Vue.js và React.js là một chủ đề rất hay. Vue.js đã vượt qua React.js về số lượng sao ở Github, với 140k so với 130k, chắc chắn là sẽ tạo cuộc đua hấp dẫn. Nên chọn cái nào bây giờ? Dù chưa có kinh nghiệm nhiều về Vue.js, cũng cố gắng nghiên cứu…