Thẻ: V8 Js

  • Hướng dẫn cài đặt V8JS cho PHP trên Centos 7

    Hướng dẫn cài đặt V8JS cho PHP trên Centos 7

    Giới thiệu Từ khi Google giới thiệu V8 Engine, không ngoa khi nói rằng đó là nền tảng cho Javascript thăng hoa, vài dự án nổi tiếng phát triển dựa trên V8 là Google Chrome, Node Js, Mongo Db. Trong đó, với Google Chrome, giờ đã chiếm thị phần quá nửa trên thị phần trình duyệt,…