Thẻ: Sublime Text

  • Xu hướng công nghệ lập trình web và mobile 2016

    Xu hướng công nghệ lập trình web và mobile 2016

    Xu hướng công nghệ lập trình Xu hướng lập trình thì thường xoay quanh ngôn ngữ lập trình, tuy nhiên trong bài viết này mình tập trung nói về các công nghệ giúp cho việc lập trình dễ dàng hơn như cải thiện tốc độ, chất lượng code cũng như dễ dàng cộng tác, làm […]

  • Fullstack chuyên nghiệp bằng Sublime Text

    Fullstack chuyên nghiệp bằng Sublime Text

    Khuyến cáo: Nếu bạn đang sử dụng thuần thục một IDE (PHP/Web Storm, Aptana Studio, Zend Studio, Eclipse, Text Wrangler…) nào đó và cảm thấy hài lòng hoặc không nhắm đến là trở thành Fullstack Developer, xin vui lòng bỏ qua bài viết này. Đây không phải là một bài viết mang tính so sánh, […]