Thẻ: pagespeed

  • Tối ưu tốc độ tải trang: “mili giây tạo triệu đô $$$”

    Tối ưu tốc độ tải trang: “mili giây tạo triệu đô $$$”

    Đây là bài viết tổng hợp lại kiến thức thực tế tối ưu tốc độ mình đã áp dụng và có những thành quả nhất định trên website https://imitsu.jp (Một website B2B giới thiệu/đấu giá dự án hàng đầu Nhật Bản). Bên cạnh các phương pháp được áp dụng, bài viết cũng chứa đựng những…

  • Tối ưu tốc độ website bằng module pagespeed cho Nginx

    Tối ưu tốc độ website bằng module pagespeed cho Nginx

    Tối ưu tốc độ website là gì? Để một website có nội dung động (như blog Fullstack Station này) trải qua rất nhiều bước: Viết code PHP/Python/Ruby, kết nối cơ sở dữ liệu, process engine sẽ kết hợp dữ liệu từ cơ sở dữ liệu với HTML cho ra web với giao diện hoàn thiện. Sau đó, web…