Thẻ: fastapi

  • FastAPI: triển khai bằng Docker

    FastAPI: triển khai bằng Docker

    Tiếp theo bài giới thiệu FastAPI, Fullstack Station tiếp tục với triển khai FastAPI bằng Docker. Nhiệm vụ này khá đơn giản và nhanh chóng nhưng mang lại hiệu quả rất lớn. Cấu trúc thư mục Giả sử chúng ta có cấu trúc thư mục như sau: Với nội dung của Dockerfile như sau: Ở […]