Thẻ: elasticpress

Lập trình Wordpress

Cải thiện chức năng tìm kiếm trong WordPress với plugin Relevanssivà Co-Authors Plus

Chức năng tìm kiếm trong WordPress hoạt động kém hiệu quả, việc sử dụng plugin bên ngoài dường như là điều tất yếu. Bài viết trình bày cách sử dụng plugin Relevanssi và kết hợp với Co-Authors Plus để tìm kiếm nội dung theo tên và thông tin của tác giả một cách hiệu quả. […]

Nguyễn Nhân