Npm

Npm là gì

NPM là viết tắt của Node Package Management, tức là hệ thống quản lý thư viện cho dự án Nodejs. Sử dụng NPM để cài đặt, chia sẻ và phân phối mã nguồn; quản lý vào các dự án của bạn; và chia sẻ và nhận thông tin phản hồi với những nhà phát triển khác trong hệ sinh thái Nodejs.

Nếu bạn đã làm việc với Javascript cho một thời gian, bạn có thể đã nghe nói về NPM: NPM làm cho nó dễ dàng cho các nhà phát triển Javascript để chia sẻ mã mà họ đã tạo ra để giải quyết vấn đề cụ thể, và cho các nhà phát triển khác để sử dụng lại mã đó trong họ các ứng dụng riêng.

NPM quản lý các thư viện thường được sử dụng ở quá trình phát triển và triển khai ở máy chủ dựa trên nền tảng Nodejs, còn ở phía frontend thường quản lý thư viện bằng Bower.

Comments


Posted

in

by

Tags: