Composer

Composer là gì

Composer là bộ công cụ dùng để quản lý các thư viện mã nguồn mở được sử dụng trong dự án PHP. Một trong số các vấn đề lớn mà lập trình viên web thường phải đối mặt là làm việc với dependency (thư viện bên ngoài). Rất nhiều tình huống tích hợp các package mới vào dự án gây nhiều rắc rối hơn là ích lợi của nó. Nhờ có công cụ này mà người lập trình viên dễ dàng quản lý, tối ưu các thư viện tự viết và các thư viện mã nguồn bên ngoài khác.

Composer quản lý các thư viện mã nguồn PHP  không theo kiểu đóng gói dạng “package” như Yum hay Apt trên Linux, mà mỗi gói mã nguồn được quản lý và đóng gói dưới dạng một project riêng lẻ và được lưu trữ trong thư mục “vendor“. Các class trong từng project nhỏ mà composer quản lý được load qua file “autoload.php” .

Việc cài đặt các thư viện thông qua composer được mô tả và liên kết qua file “composer.json” trong từng thư viện. Các thư viện này được cài đặt thông qua ý tưởng liên kết phụ thuộc trong từng thư viện source code cần thiết để xây dựng thư viện đó. Ý tưởng quản lý này tương tự như NPM và Ruby bundle hay PIP của Python. Composer cũng tạo ra file “composer.lock” để đảm bảo các thư viện được cài đặt đúng với phiên bản được sử dụng trong dự án.

Comments


Posted

in

by

Tags: