Danh mục: Môi trường phát triển

  • Docker là gì?

    Docker là gì?

    Gần đây Docker đang được thảo luận và gây được nhiều chú ý trong cộng đồng công nghệ trên thế giới, với nhiều hứa hẹn trong tương lai. Các hãng công nghệ lớn như Google, Amazon, Microsoft, IBM … đã bắt đầu hỗ trợ Docker trên nền tảng của họ. Vậy Docker là gì, có…

  • Fullstack chuyên nghiệp bằng Sublime Text

    Fullstack chuyên nghiệp bằng Sublime Text

    Khuyến cáo: Nếu bạn đang sử dụng thuần thục một IDE (PHP/Web Storm, Aptana Studio, Zend Studio, Eclipse, Text Wrangler…) nào đó và cảm thấy hài lòng hoặc không nhắm đến là trở thành Fullstack Developer, xin vui lòng bỏ qua bài viết này. Đây không phải là một bài viết mang tính so sánh,…