Danh mục: Môi trường phát triển

Môi trường phát triển

Docker là gì?

Gần đây Docker đang được thảo luận và gây được nhiều chú ý trong cộng đồng công nghệ trên thế giới, với nhiều hứa hẹn trong tương lai. Các hãng công nghệ lớn như Google, Amazon, Microsoft, IBM … đã bắt đầu hỗ trợ Docker trên nền tảng của họ. Vậy Docker là gì, có […]

Nguyễn Nhân