Danh mục: Công nghệ

Công nghệ

Lập trình viên: nhìn lại năm 2015

1. HTTP/2 được chính thức sử dụng (2/2015) HTTP 2 phát triển dựa trên SPDY (pronounced speedy) một giao thức mạng mở được phát triển bởi Google. Sự khác biệt thì rất nhiều nhưng tóm lại sự khác biệt lớn nhất giữa 2 giao thức là: HTTP2 hỗ trợ các truy vấn ghép, nén nội dung, […]

Nguyễn Nhân