Xu hướng công nghệ lập trình web và mobile nửa cuối năm 2016

Trong bài viết xu hướng công nghệ lập trình web và mobile từ đầu năm, mình đã giới thiệu về Angular 2, React Js, Vagrant, Docker, …nếu bạn chưa đọc thì có thể đọc tại đây. 6 tháng đã trôi qua, và xu hướng cũng được định hình rõ hơn, cũng như có những sự … Đọc tiếp Xu hướng công nghệ lập trình web và mobile nửa cuối năm 2016