Vũ khí bí mật dành cho khởi nghiệp

Nội dung chínhKhởi nghiệp1. Prediction IO: hệ thống máy học2. Hệ thống tìm kiếm: Apache Lucence Solr hoặc ElasticSearch3. Glide: hệ thống xử lý ảnh trên mây4. Nhận dạng khuôn mặt5. Tự động hóa ở browser6. Các tài nguyên khác selfhostedComments Khởi nghiệp Có vũ khí bí mật chưa chắc dẫn bạn đến việc khởi nghiệp … Đọc tiếp Vũ khí bí mật dành cho khởi nghiệp